International Encyclopaedia for Constitutional Law

Poland

pdf 'Up-to-date as of October 2011' (2012), Boguslaw Banaszak, Ryszard Balicki, Michal Bernaczyk, Izabela Joanna Bista, Mariusz Jablonski, Sylwia Jarosz-Zÿukowska, Artur W. Preisner, Lukasz Zÿukowski, pp. 1–1
pdf 'The Authors' (2012), Boguslaw Banaszak, Ryszard Balicki, Michal Bernaczyk, Izabela Joanna Bista, Mariusz Jablonski, Sylwia Jarosz-Zÿukowska, Artur W. Preisner, Lukasz Zÿukowski, pp. 3–6
pdf 'Table of Contents' (2012), Boguslaw Banaszak, Ryszard Balicki, Michal Bernaczyk, Izabela Joanna Bista, Mariusz Jablonski, Sylwia Jarosz-Zÿukowska, Artur W. Preisner, Lukasz Zÿukowski, pp. 7–14
pdf 'List of Abbreviations' (2012), Boguslaw Banaszak, Ryszard Balicki, Michal Bernaczyk, Izabela Joanna Bista, Mariusz Jablonski, Sylwia Jarosz-Zÿukowska, Artur W. Preisner, Lukasz Zÿukowski, pp. 15–16
pdf 'Selected Bibliography' (2012), Boguslaw Banaszak, Ryszard Balicki, Michal Bernaczyk, Izabela Joanna Bista, Mariusz Jablonski, Sylwia Jarosz-Zÿukowska, Artur W. Preisner, Lukasz Zÿukowski, pp. 35–36
pdf 'General Introduction' (2012), Boguslaw Banaszak, pp. 17–34
pdf 'Part I. Sources of the Constitutional Law' (2012), Artur W. Preisner, pp. 37–94
pdf 'Part II. Form of the Government' (2012), Artur W. Preisner, Ryszard Balicki, Izabela Joanna Bista, Boguslaw Banaszak, pp. 95–194
pdf 'Part III. State and its Components' (2012), Boguslaw Banaszak, pp. 195–210
pdf 'Part IV. Citizenship and Administration of Justice' (2012), Mariusz Jablonski, Sylwia Jarosz-Zÿukowska, pp. 211–256
pdf 'Part V. Specific Issues' (2012), Lukasz Zÿukowski, Sylwia Jarosz-Zÿukowska, pp. 257–278
pdf 'Index' (2012), Boguslaw Banaszak, Ryszard Balicki, Michal Bernaczyk, Izabela Joanna Bista, Mariusz Jablonski, Sylwia Jarosz-Zÿukowska, Artur W. Preisner, Lukasz Zÿukowski, pp. 279–284
icon acrobat reader You need Acrobat Reader version 6.0 or later to read PDF files. DOWNLOAD HERE »