Countries
Greece
icon acrobat readerFull chapter
pdf 'Up-to-date as of March 2017' (2017), Alkistis Christofilou, Viktoria Chatzara, pp. 1–1
pdf 'Authors' (2017), Alkistis Christofilou, Viktoria Chatzara, pp. iii–iv
pdf 'Part A-General Section' (2017), Alkistis Christofilou, Viktoria Chatzara, pp. 1–16
pdf 'Part B-Particular Claims' (2017), Alkistis Christofilou, Viktoria Chatzara, pp. 17–30